Onze aarde is in verandering, in snelle verandering. Maar waar naartoe en tot welke prijs? Is er een missie? Is er een toekomstvisie, een denken of handelen op lange termijn?  De trieste werkelijkheid is dat we afstevenen op een wereldcrisis. Op drastische klimaatsveranderingen, ecologische catastrofes en een ontwrichte maatschappij waar ‘overleven’ meer dan ooit de orde van de dag zal worden. De ongebreidelde economische groei overschrijdt groeiend de draagkracht van onze planeet met haar talrijke ecosystemen.

 

<--- terug

Waar staan wij voor?

EarthCare vzw

 

Wereldburgerschap bevorderen, menswording, duurzaamheid promoten, positieve initiatieven ondersteunen, solidariteit, levenskwaliteit verhogen, mentaliteitsverandering, ecologische voetafdruk verlagen, gezonde biologische voeding, permacultuur, transitie, verantwoordelijkheid opnemen in meer zorg voor
MOEDER AARDE

 

Onze missie is bewustzijnsverandering stimuleren met als doel een verandering te bewerkstelligen op het vlak van sociale rechtvaardigheid, landbouw, onderwijs, duurzaamheid en onze verbondenheid met moeder aarde. Een verandering naar meer verantwoordelijkheid en zorg voor onze aarde, naar transitie met een spirituele inslag.

 

EarthCare vzw wil antwoorden zoeken op de groeiende uitdagingen van deze hectische tijd in het belang van onze planeet en haar bewoners. Dit door lezingen, workshops en acties te organiseren. Inzichten in ‘menswording’, in ‘wie we zijn’ en hoe de wereld een spiegel en boodschapper is van onszelf. Wil een inspirerende bron zijn dat elk steentje ertoe bijdraagt. Om zo terug kleur te geven aan onze aarde en hoop aan onze kinderen.

 

Samen kunnen we een lichtpunt vormen!

 

 

 

 

 

Het Zuiden heeft ook recht op een duurzame ontwikkeling, maar dat vraagt in eerste instantie een verandering bij onszelf. Wij, het Noorden met onze zware ecologische voetafdruk dragen hierin een grote verantwoordelijkheid. Wie een rechtvaardiger wereld wenst of verbetering nastreeft voor het Zuiden, moet ook in het Noorden aan een mentaliteitsverandering werken. Solidaire wereldburgers creëer je in eerste instantie in je eigen denken, voelen en handelen, in je eigen hart. Kinderen volgen dit voorbeeld.

 

<--- terug

inhoud © EarthCare vzw
ontwerp: DroomWever