Giften

 

Totaal:

26.784 euro

 

 

Door ons reeds ondersteunde projecten

 

 • SOS Syrian Children 600 euro
  SOS Syrian Children brengt hulpgoederen naar de kinderen in het zwaar getroffen Aleppo in Syria.
 • Haiyan 21-21 (Filipijnen) 555 euro
  Consortium initiatief van Caritas International, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Dokters van de Wereld en UNICEF België.
 • ARCANA (Natuurlijke Genezen) 500 euro
  Cursussen en trainingen op het vlak van persoonlijke groei, bewustwording, natuurlijke geneeswijzen, massage, lichaamswerk, dans, stemwerk…

 • Comité Zoersel Going (Cozoego) 1400 euro
  Initiatief ter bestrijding van de honger in het dorpje Going in Kameroen. Via allerlei projecten de mensen aldaar helpen evolueren naar een onafhankelijk landelijk bestaan.

 • Unie van Afrikanen te Geel 1350 euro
  UAG is een Geelse vereniging die Kempense bewoners van Afrikaanse origine verenigt. Door hun activiteiten willen ze nauwer contact zoeken met de lokale bevolking.

 • Hourra !!! Burkina Faso 350 euro
  Hourra verleent begeleiding en renteloze leningen aan privé initiatieven in Burkina Faso. Die privé initiatieven wensen we te steunen tot aan hun zelfstandigheid.

 • Kasterlee kijkt Zuid 300 euro
  Gemeentelijke solidariteitsraad die de samenwerking tracht te bevorderen tussen al de aangesloten organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

 • Sensua Natura 1200 euro
  Sensua Natura is vzw, die zich vooral richt tot mensen die op een zinvolle en natuurlijke manier "sens-atie" willen beleven, of de sensatie volgens de natuur willen ervaren.

 • WERVEL (landloze boeren van Brazilië) 860 euro
  Wervel groepeert enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame landbouw.Via netwerking helpen we de boer(in), milieu, consument en derde wereld de handen in elkaar te slaan. 

 • SOS Zoutmijnkinderen 600 euro
  Het doel van deze vzw is een einde te maken aan de kinderarbeid in 'de witte hel' van de zoutmijnen in Tamil Nadu (India).

 • Hulpgroep Albanië 700 euro
  Deze organisatie bekommert zich om een 20.000 arme mensen uit de wijk shkozet in Albanië. Meer specifiet zetten zij zich in voor o.a. de lagere school ter plaatse waar zo'n 1250 jonge kinderen hopen op een beter onderwijs. 

 • 't Twijgje 790 euro
  Een activiteitencentrum voor mensen met psychische moeilijkheden die nood hebben aan aangepaste dagbesteding. 

 • Druppels voor Haïti 500 euro
  Een initiatief van landbouwingenieur Dirk Wils, die woont en werkt in Haïti als ontwikkelingswerker via Broederlijk Delen. Projecten met de lokale boeren om in hun eigen voeding te voorzien en dit m.b.v. duurzame methodes.

 • De Witte Mol 620 euro
  Dienstencentrum dat zorgt voor de opvang en begeleiding van mensen met een zware handicap. Het wil op een deskundige wijze het welzijn bevorderen.

 • Zaba-Kina 500 euro
  Met hun projecten willen ze via Centraal Afrikaanse dans en muziek een culturele ontmoetingsplaats creëren, de integratie bevorderen en mensen stimuleren in hun zelfontplooiing.

 • Faith and Deliverance Ministry 250 euro
  Project in Gambia om de schrijnende nood in het onderwijs te helen.

 • Palestina Solidariteit 460 euro
  Zij zetten zich in voor de Palestijnse zaak en voor vrede in het Midden-Oosten. Zij steunen enkele projecten in Palestina en stimuleren mensen in hun zelfontplooiing.

 • SOS Kinderdorpen 330 euro
  Zij verlenen plaatselijke noodhulp aan de hongersnood in Oost-Afrika waar honderdduizenden kinderen en hun families lijden onder de droogte (gevolgen van de globale opwarming).

 • Sociaal Forum Kempen 225 euro
  Het SFK is een organisatie die streeft naar een meer solidaire samenleving. Een platform in de Kempen dat een kritische stem vertolkt. Een netwerk van mensen met verschillende achtergronden en interesses,
  die samenkomen vanuit een gevoeligheid voor sociale onrechtvaardigheid.

 • Open Kamp 750 euro
  Open kamp is een kamp van leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen die niet bij Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn aangesloten.

 • Project Licht-Aarde 5294 euro
  Licht-Aarde samentuinieren project van onze vzw. Een grote gemeenschapstuin waar jongeren en volwassenen samen kunnen tuinieren. Waar iedere geïnteresseerde op een milieuvriendelijke duurzame manier streekgebonden en seizoensgebonden kruiden, groenten en fruit kan telen volgens de ecologische principes en dit voor eigen gebruik. Plantgoed - tuinmateriaal - grondwerken - zaad - opleidingen - e.a.

 

Project Kasteelklooster Zelem 300 euro
Een brug naar een samenleving waar mens en natuur in respect en in verbinding leven.

 

De Kompanie vzw 535 euro
De Kompanie vzw streeft ernaar om personen met een licht tot matige (verstandelijke) beperking
en/of een motorische of sensoriële beperking volwaardig te laten participeren binnen de samenleving.

 

PLAN Belgïe (Noodhulp Nepal) 300 euro
Plan startte onmiddellijk na de eerste aardbeving met noodhulpacties. Hun teams helpen slachtoffers in de zwaarst getroffen gebieden. De tweede aardbeving trof opnieuw duizenden mensen, ook in de gebieden waar de situatie al schrijnend was. Meer dan ooit hebben ze hulp nodig.

 

AID (Action in Development) 300 euro
Zij hebben tot doel steun en zorgen te geven om de levensomstandigheden van kwetsbare tienermoeders
in Rwanda en ouderen in Burkina Faso te verbeteren.

 

WIDE Children's Home) 1250 euro
WIDE staat voor Women’s Initiative voor Ontwikkeling en Onderwijs. Het Kindertehuis is daar onderdeel van. Elk kind heeft liefde en aandacht nodig en dat is ook waar het WIDE Children’s Home voor staat .... ”Want ieder kind verdient een gezin”.

 

Door persoonlijke inzet gesteunde en gekozen projecten

 

 • Let's Geel 60 euro door de inzet van Elly Bastiaens.
  LETS staat voor Local Exchange and Trading System. Het is een systeem voor ruilhandel waarbij je goederen en diensten ruilt met een groep mensen.

 • Natuurpunt (Zevenbergenbos) 60 euro door de inzet van Marc Gorrens.
  Dit is een van de bossen uit het boscomplex in Ranst (o.a. het Muizenbos) en is vooral bekend voor zijn voorjaarsflora.

 • Faith and Deliverance Ministry (Pater Desmond T. Conteh) 741 euro door de inzet van Annemie Govaerts, Hilde Melis, Annemie Stassens, Linda Serneels, Anne De Boeck, Guido Bal en Carine Detraux.
  Project in Gambia om de schrijnende nood in het onderwijs te helen.

 • World Wildlife Fund-Belgium 60 euro door de inzet van Karin Haeverans
  Project om de Sumatraanse tijgers (minder dan 400 individuen) te beschermen.

 • Comité Zoersel Going (Cozoego) 280 euro door de inzet van Kathy Pauwels, Leen en Peter Willaeys. Ondersteuning van het dorpje Bi-Paing in Kameroen om aldaar permacultuur te helpen realiseren.

 • Millennium vzw 200 euro door de inzet van Carina Pijpers, Johan Wils, Hilde Joos, Anna, en Inge Roeloss. Een dynamische kunstkring met een ruim cursusaanbod die actief deelneemt aan lokale cultuur initiatieven.

 • Faith and Deliverance Ministry (Pater Desmond T. Conteh) 940 euro door de inzet van Annemie Govaerts. Project in Gambia om de schrijnende nood in het onderwijs te helen.

 • World Children Unity Dance 503 euro door de inzet van Gert Daniels, Maggie Nauwelaers, Katya Verbrugghe, Terry Marien en Vivian Vanneuville. Diverse project rond straatkinderen in Brazilïe, Nepal, Ecuador, Ethiopië, China en India.

 • Comité Zoersel Going (Cozoego) 576 euro door de inzet van Kathy Pauwels, Mieke, Tinne, Aleide, Leen en Peter Willaeys. Ondersteuning van het dorpje Bi-Paing in Kameroen om aldaar o.a. permacultuur te helpen realiseren.

 • World Wildlife Fund-Belgium 80 euro door de inzet van Hilde Melis en de vrijwillige afbrekers
  SOS Gouden leeuwaapje (leefgebied beschermen).

 

 • 't Groeihuis 'Vruchtbare Aarde' 500 euro door de inzet van Edwine Sterckens, Marc Vosters, Inge Scheelen en de ganse ploeg vrijwilligers van 'Groeihuis. 't Groeihuis wil een plaats zijn, een vormingcentrum waar mensen kunnen komen werken aan zichzelf.

 • 11.11.11 (gevolgen klimaatopwarming) 400 euro door de inzet van onze vrijwilligers. In de campagne: 'Wij verbruiken, zij betalen de rekening" en "De klimaatverandering is dodelijk voor het Zuiden".

 • Unie van Afrikanen te Geel 150 euro door de inzet van Naomi Takem en Angelique Patra. UAG is een Geelse vereniging die Kempense bewoners van Afrikaanse origine verenigt.

 • Animu Luce vzw 470 euro door de inzet van Nele Snyers, Mia Van Meensel, Koenraad Swevers, Marijke Peeters en uit dankbaarheid voor een optreden van Djembefoli. Animu Luce vzw is een opvang- en revalidatieproject voor misbruikte en mishandelde paarden.

 • Mandala project in Pushkar 80 euro door de inzet van Stefaan Wuyts. De Mandala School is een school voor zigeunerkinderen die zorgt voor basisonderwijs.

 • Daughters of Charity 350 euro door de inzet van Gertie Driessen en zoon Sander, en Martine. Project Dream (Zuster Thérèse): aids-problematiek (opvang, begeleiding en behandeling) bij de zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby's.


 • Vale Viver vzw 50 euro door de inzet van Patricia Budini. Vale Viver vzw tracht de levensomstandigheden te verbeteren van de bewoners van de sloppenwijken in Brazilië.

 

 

Yggdrasil 25 euro door de inzet van Joyce Peters. Yggdrasil is een didactisch-ecologische ontmoetingsplaats voor permacultuur of duurzame landbouw.

 

Kamiano vzw 35 euro door de inzet van Nancy Kinget. Kamiano voor de daklozen en kansarmen.

 

Artsen Zonder Vakantie 25 euro door de inzet van Robert Baeken.

 

inhoud © EarthCare vzw
ontwerp: DroomWever