CONCREET


U verkoopt een aantal voorverkoopkaarten en wij schenken 5 euro per kaart ervan aan:

 

Kom een avondje dansen bij Ecstatic Heartdance en spaar zo (als lid) voor:

 

HET GOEDE DOEL VAN UW KEUZE

 

 

 

Sponsor je eigen doel naar keuze !

 

Elk lid kan via persoonlijk engagement en inzet volledig legaal een bijdrage leveren aan een vzw of organisatie, in zoverre deze ligt in de lijn van onze missie. Daarbij denken we aan thema's zoals milieu, vrede, armoede, derde wereld, uitbuiting, solidariteit, duurzaamheid en alle thema's die de zwakkere schakels van de samenleving ten goede komen of een meerwaarde hierin betekenen.

 

De vzw, stichting, vereniging of organisatie dient geregistreerd te zijn bij de rechtbank van koophandel. Zij streeft een ideaal (goed doel) na zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken.  Zij beschikt over een eigen rekeningnummer, een boekhouding en de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in België. Geen privépersonen dus!

 

Het is ook mogelijk zelf een feest te organiseren met ondersteuning van onze vzw. Wij dragen zorg voor een installatie, een uitstekende DJ, reclame via onze website en nieuwsbrief, voorverkoop tickets en garanderen een ruimere opkomst via onze leden en fans. Wij rekenen jullie een vaste werkingskost aan en al de winst van inkom en drank is voor jullie organisatie.

 

Aanvragen voorverkoop dienen wel minstens 10 werkdagen voor de datum van het dansfeest te gebeuren!

 

 

 

U hebt bijvoorbeeld een hart voor de natuur en u wil meehelpen aan een actie van WWF om hen daarin te ondersteunen. U verkoopt bijvoorbeeld 20 kaarten en alzo schenkt u via onze vzw 100 euro en verleg jij mee een steen.

 

 

U wilt als erkende organisatie of vzw via uw eigen vrijwilligers uw eigen project of goed doel steunen? Dan kan dat via onze vzw door o.a. toegangskaarten te verkopen onder jullie leden (zonder onkisten)

 

inhoud © EarthCare vzw
ontwerp: DroomWever