CONCREET


Bent u een erkende organisatie of vzw dan kunnen jullie een concreet verzoek indienen ter ondersteuning.

 

En kom een avondje dansen bij
Oneness Heartdance
en draag zo mee bij aan:

 

 

HET GOEDE DOEL

 

 


Een goed doel in gedachte? Neem dan contact met ons op:


-Contact->

 

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoefte-voorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

United4Change

(Samen kunnen we een Lichtpunt vormen)

 

Onze doelstelling is een netwerk van wereldburgers te creëren. Goed geïnformeerde volwassenen en jongeren die zich willen en kunnen inzetten voor een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving. Zij vormen de beste garantie om bewust verantwoordelijkheid op te nemen voor het zorgzaam omgaan met onze planeet en haar toekomstige ontwikkeling.

 

Heb je interesse om mee deel te nemen?

 

Kom mee dansen op één van onze Oneness Heartdance momenten. Je danst en geniet van de verbondenheid en tegelijkertijd steun je op vrijwillige basis een goed doel dat bijdraagt een positievere wereld met repect voor Moeder Aarde en haar toekomstige generaties.

 

You can make a difference.

Change the world by dancing!

 

Heb je zelf een mooi doel voor ogen of een talent dat kan bijdragen? Twijfel niet en contacteer ons.

 

Ieder lid kan een verzoek indienen en iedereen kan mee een workshop of lezing helpen plannen. Echte verandering begint immers bij onszelf, onze leefwijze, onze voetafdruk, bij de kleine kring rondom ons.


Voorwaarde voor een ondersteuning is dat de vzw, stichting, vereniging of organisatie dient geregistreerd te zijn bij de rechtbank van koophandel. Zij streeft een ideaal na zonder beroepsdoeleinden of winst- en handelsoogmerken. Zij beschikt over een eigen rekeningnummer, een boekhouding en de maatschappelijke zetel dient gevestigd te zijn in België.

 

Meer info via Roger Gorrens: 0472/81.00.92.
Of Peter Metten: 0483/41.01.48.

 

Changing the World - Helping humanity - Making a difference

 

 

 

Al dansend een steentje bijdragen aan een goed doel.

 

 

 

Dance with your heart
Dance with your soul
Dance with your dreams
Dance with your love
Dance with your fears
Dance with your pain
Dance with your pleasure
Dance with your strength
Dance with your vulnerability

 

Dance For the Earth

 

Samen een netwerk creëren van (harts)verbondenheid met onszelf, met anderen en met onze
Moeder Aarde.

 

We zijn allemaal kleine eilandjes, maar samen maken we een wereld van verschil.  

inhoud © EarthCare vzw
ontwerp: DroomWever